Project - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach przygranicznych Lućka i Głębokie

Description


Description: Projekt je integrálnou súčasťou dlhodobej komplexnej stratégie obcí Lúčka a Głębokie dosiahnuť trvalo udržateľný sociálno-ekonomický rozvoj. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie infraštruktúry ochrany životného prostredia v obciach prihraničnej oblasti dobudovaním kvalitnej kanalizačnej siete a prípojok. Navrhované stavby sú podzemné, inžinierske, líniové, spadajúce do rámca kritérií podzemného urbanizmu. Trasa potrubí je navrhnutá tak, aby bolo možné čo najkratšie napojenie jednotlivých producentov cez domové prípojky, rešpektuje jestvujúcu zástavbu a zohľadňuje výhľadový stav.

Thematic InformationProject Summary


Project name (EN): Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach przygranicznych Lućka i Głębokie
Project acronym: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach przygranicznych Lućka i Głębokie

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2016-03-01

Web: http://pl.plsk.eu/index/

Project start date: 2009-07-01
Project end date: 2011-07-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 2.289.790,29
European Union funding: EUR 1.946.321,75

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Obec Lucka
Lead Partner: Obec Lucka
Address: Lúčka 77, Lipany, Slovakia
Legal status: n/a

Address: Rynek 20, Piwniczna Zdr, Poland
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner