Project - Tatry łączą, a nie dzielą- wspólne działania władz samorządowych gwarancją trwałego rozwoju Miasta Tvrdośin i Gminy Kościelisko

Description


Description: Projekt zakłada modernizację dwóch centrów kultury zlokalizowanych po dwóch stronach granicy polsko-słowackiej, tj. MSKS w Tvrdošínie oraz Centrum Kultury w Kościelisku, gdzie mieszczą się siedziby gminnych jednostek organizacyjnych działających w zakresie kultury na terenie Miasta Tvrdošín i Gminy Kościelisko. W ramach projektu przewidziano również cykl spotkań kulturalno- społecznych, które będą odbywać się na terenie Gmin partnerskich w okresie realizacji projektu, tj. od kwietnia 2009 do marca 2011 roku. Celem projektu jest wzmocnienie turystyczne i gospodarcze gmin partnerskich poprzez modernizację istniejących obiektów infrastruktury kulturalnej, kultywowanie dziedzictwa kultury orawskiej i podhalańskiej oraz rozszerzenie i pogłębienie współpracy transgranicznej pomiędzy ludnością zamieszkałą na terenie Miasta Tvrdošín i Gminy Kościelisko w sferze kulturalnej, gospodarczej i ekonomicznej.
Achievements: Projekt polegał na modernizacji dwóch centrów kultury zlokalizowanych po dwóch stronach granicy polsko-słowackiej, tj. MSKS w Tvrdošínie oraz Centrum Kultury w Kościelisku, gdzie mieszczą się siedziby gminnych jednostek organizacyjnych działających w zakresie kultury na terenie Miasta Tvrdošín i Gminy Kościelisko. W Gminie Kościelisko zmodernizowano budynek, zagospodarowano plac na cele rekreacyjne i kulturalne: wykonano scenę plenerową wraz zapleczem technicznym, plac zabaw oraz wybrukowano miejsca postojowe. W ramach projektu zorganizowano także cykl spotkań kulturalno- społecznych. Celem projektu było wzmocnienie turystyczne i gospodarcze gmin partnerskich poprzez modernizację istniejących obiektów infrastruktury kulturalnej, kultywowanie dziedzictwa kultury orawskiej i podhalańskiej oraz rozszerzenie i pogłębienie współpracy transgranicznej pomiędzy ludnością zamieszkałą na terenie Miasta Tvrdošín i Gminy Kościelisko w sferze kulturalnej i gospodarczej

Thematic InformationProject Summary


Project name (EN): Tatry łączą, a nie dzielą- wspólne działania władz samorządowych gwarancją trwałego rozwoju Miasta Tvrdośin i Gminy Kościelisko
Project acronym: Tatry łączą, a nie dzielą- wspólne działania władz samorządowych gwarancją trwałego rozwoju Miasta Tvrdośin i Gminy Kościelisko

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2016-03-01

Web: http://pl.plsk.eu/index/

Project start date: 2009-04-01
Project end date: 2011-03-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 807.507,30
European Union funding: EUR 686.381,20

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Gmina Kościelisko
Lead Partner: Gmina Kościelisko
Address: ul. Strzelców Podhalańskich 44, Kościelisko, Poland
Legal status: n/a

Address: Trojičné námestie 185, Tvrdošín, Slovakia
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner