Project - Cezhraničné sieťovanie v oblastiach ekologických technológií, priemyselnej ekológie a úspor energie

Description


Description: Aktivity projektu sú zamerané na vytvorenie cezhraničnej siete firiem a podporných inštitúcií, ktorých aktivity súvisia s oblasťou ekologických technológií (predaj technológie, výrobná kooperácia, vývoj), priemyselnej ekológie (poradenstvo na zavádzanie systémov ekologického riadenia výroby, recyklácia odpadov) a úspor energie (úspora tepla, elektrickej energie a vody, technologické zariadenie budov, stavebno-technologické riešenia) s cieľom podpory cezhraničnej spolupráce a rozvoja priemyselných aktivít v rámci prihraničných regiónov prostredníctvom ich sieťovania.
Achievements: Úlohy projektu boli zamerané na vytvorenie cezhraničnej siete podporujúcich firiem a inštitúcií, ktorých činnosť je spojená s ekologickými technológiami (predaj technológií a zariadení, výrobná spolupráca, rozvoj), priemyselnou ekológiou (poradenstvo v oblasti zavádzania systémov ekologického riadenia produkciou, recyklovanie odpadov) a úsporou energie (úspora tepelnej energie, elektrickej energie a vody, technologické vybavenie budov, stavebné a technologické riešenia). Cieľom siete má byť podporovanie cezhraničnej spolupráce a rozvoja hospodárskej činnosti v rámci prihraničných regiónov. V rámci siete bola vytvorená databáza o firmách, ktorá obsahuje údaje týkajúce sa ich profilu a kategórie spolupráce, vďaka čomu bude jednoduchšie vyhľadávanie partnerov, nadväzovanie kontaktov a realizácia budúcich spoločných projektov. V rámci projektu boli vedené informačné a poradenské stretnutia, burzy cezhraničnej spolupráce a prezentácie o možnostiach vytvorenej siete.Project Summary


Project name (EN): Cezhraničné sieťovanie v oblastiach ekologických technológií, priemyselnej ekológie a úspor energie
Project acronym: Cezhraničné sieťovanie v oblastiach ekologických technológií, priemyselnej ekológie a úspor energie

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2016-03-01

Web: http://pl.plsk.eu/index/

Project start date: 2009-07-01
Project end date: 2011-02-28
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 146.506,00
European Union funding: EUR 121.853,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Prešovská regionálna komora SOPK
Lead Partner: Prešovská regionálna komora SOPK
Address: Vajanského 10, Prešov, Slovakia
Legal status: n/a

Address: Lewakowskiego 14, Krosno, Poland
Legal status: n/a
Address: ul. Słowackiego 24, Rzesz, Poland
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner