Project - Systemowy Projekt Sieciowy Euroregionu Karpackiego

Description


Description: Idea projektu związana była z realizacją przez struktury Euroregionu Karpackiego wizji rozwoju Karpat Wschodnich w oparciu o autorską koncepcję strategiczną  „Karpacki Horyzont 2014”. Jednym z celów zdefiniowanych w ramach koncepcji było stworzenie profesjonalnej, wielofunkcyjnej struktury (sieci) współpracy podmiotów sektora publicznego i pozarządowego. W ramach projektu stworzony został system komunikacji i współpracy między graczami sektora publicznego i pozarządowego w ramach sieci na poziomie międzyregionalnym. Pozwoli on na wyrównanie poziomów organizacyjnych między polskimi a słowackimi strukturami Euroregionu Karpackiego, a także zintensyfikowanie współpracy między JST a NGO w zakresie realizacji przedsięwzięć i projektów transgranicznych. Grupami docelowymi projektu są odbiorcy instytucjonalni. W ramach projektu wydane zostały publikacje takie jak „III sektor w Euroregionie Karpackim. Raport z badania i audytu polskiej i słowackiej części Euroregionu Karpackiego” i „Atlas Karpackiego Forum Organizacji Pozarządowych – liderzy współpracy”.
Achievements: Idea projektu związana była z realizacją przez struktury Euroregionu Karpackiego wizji rozwoju Karpat Wschodnich w oparciu o autorską koncepcję strategiczną „Karpacki Horyzont 2014”. Jednym z celów zdefiniowanych w ramach koncepcji było stworzenie profesjonalnej, wielofunkcyjnej struktury (sieci) współpracy podmiotów sektora publicznego i pozarządowego. W ramach projektu stworzony został system komunikacji i współpracy między graczami sektora publicznego i pozarządowego w ramach sieci na poziomie międzyregionalnym. Pozwoli on na wyrównanie poziomów organizacyjnych między polskimi a słowackimi strukturami Euroregionu Karpackiego, a także zintensyfikowanie współpracy między JST a NGO w zakresie realizacji przedsięwzięć i projektów transgranicznych. Grupami docelowymi projektu są odbiorcy instytucjonalni. W ramach projektu wydane zostały publikacje takie jak „III sektor w Euroregionie Karpackim. Raport z badania i audytu polskiej i słowackiej części Euroregionu Karpackiego” i „Atlas Karpackiego Forum Organizacji Pozarządowych – liderzy współpracy”.Project Summary


Project name (EN): Systemowy Projekt Sieciowy Euroregionu Karpackiego
Project acronym: Systemowy Projekt Sieciowy Euroregionu Karpackiego

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2016-03-01

Web: http://pl.plsk.eu/index/

Project start date: 2011-04-01
Project end date: 2012-09-30
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 304.900,00
European Union funding: EUR 257.025,13

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
Lead Partner: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
Address: Rynek 5, Rynek, Poland
Legal status: n/a

Address: Duchnovičovo námestie 1, Prešov, Slovakia
Legal status: n/a
Address: ul. Piłsudskiego 31, Rzesz, Poland
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner