Project - Rozšírenie turistickej infraštruktúry pohraničia, budovaním rekreačno – oddychových objektov v mestách Krásno nad Kysucou a Milówka

Description


Description:  Hlavným cieľom projektu je zvýšiť atraktívnosť hraničného regiónu dobudovaním moderných oddychovo-rekreačných objektov turistickej infraštruktúry. V Krásne nad Kysucou i Milówke vzniknú oddychovo-rekreačné areály na aktívne trávenie voľného času obyvateľov a návštevníkov oboch miest. Areály doplnia už existujúce oddychové priestranstvá pri brehoch riek Kysuca a Sóla. Tým vzniknú dva ucelené komplexné areály oddychu a zvýši sa turizmus nielen v partnerských mestách, ale v celom hraničnom regióne Kysuce – Žiwiec.
Achievements: Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie atraktivity prihraničného regiónu výstavbou rekreačno-oddychových zariadení. V Krásne nad Kysucou a v obci Milówka vznikli objekty na aktívne trávenie voľného času pre obyvateľov a návštevníkov oboch miest, ktoré predstavujú doplnenie existujúcich oddychových areálov pri riekach Kysuca i Soła. V Krásne nad Kysucou bola zrekonštruovaná kolkáreň a bola postavená lezecká stena. Okrem toho prebehla výsadba zelene a príprava parkovacích miest. V obci Milówka vzniklo hádzanárske ihrisko, multifunkčné ihrisko, cesta zdravia a skatepark. Partneri spoločne zorganizovali športové preteky s rozličnými disciplínami, napr. preteky na kolieskových korčuliach, preťahovanie lanom alebo skákanie vo vreci. Okrem toho prebehol tiež kurz základov lezenia na lezeckej stene a ukážky práce záchranárskych psov.

Thematic Information


Thematics: Tourism  


Project Summary


Project name (EN): Rozšírenie turistickej infraštruktúry pohraničia, budovaním rekreačno – oddychových objektov v mestách Krásno nad Kysucou a Milówka
Project acronym: Rozšírenie turistickej infraštruktúry pohraničia, budovaním rekreačno – oddychových objektov v mestách Krásno nad Kysucou a Milówka

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2016-03-01

Web: http://pl.plsk.eu/index/

Project status: Ongoing

European Union funding: EUR 1.220.598,49

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Mesto Krásno nad Kysucou
Lead Partner: Mesto Krásno nad Kysucou
Address: 1. Mája 1225, Krásno nad Kysucou, Slovakia
Legal status: n/a

Address: ul. Jana Kazimierza 123, Mil, Poland
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner