Project - Optimalizace hospodaření s vodou a zlepšení kvality vod v povodí řeky Metuje v Kladském pomezí výstavbou kanalizací v okolí měst Chudoby a Náchoda

Description


Description: Partnerská města Kudowa a Náchod leží v geograficky stejném prostředí. Oblast leží v úmoří Severního moře. Voda z kudowských potoků a řek teče do řeky Metuje, která ústí do Labe. Nečištěné odpadní vody z této oblasti znečišťují zmíněné řeky. Právě proto se samosprávy obou měst i organizace zabývající se vodním hospodářstvím dohodly na společných aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a vod. Vzhledem ke geografickému sousedství a shodnému úmoří se jako nejvíce efektivní jeví společné řešení zmíněných problémů. Výsledkem spolupráce je již probíhající projekt týkající se třídění komunálního odpadu v obou městech realizovaný v rámci OPPS ČR - PR 2007-2013 a také již zrealizovaný projekt "Kanalizacja sanitarna dla lewobrzeżnej części Słonego - etap D" v rámci Programu Interreg III A. Během přípravy druhého zmíněného projektu byly vytipovány oblasti v obou městech, ve kterých dochází k největšímu znečišění a kde je tak třeba zavést odkanalizování. V Kudowě Zdrój je to část města Słone, která leží v bezprostřední blízkosti státní hranice a v Náchodě je to městská část Lipí ležící při řece Metuji. Oblast, ve které by došlo k realizaci projektu, je atraktivní z hlediska cestovního ruchu, nachází se v ní prameny minerálních vod a jiné přírodní hodnoty. V okolí řeky Metuje vedou cyklostezky překračující státní hranici. Je třeba zdůraznit, že polský žadatel v letošním roce zrealizoval z vlastních prostředků předposlední etapu výstavby kanalizace ve Słone. Realizace poslední etapy v rámci předkládaného projektu zcela vyřeší problém s odpadními vodami v části města Słone.

Thematic InformationProject Summary


Project name (EN): Optimalizace hospodaření s vodou a zlepšení kvality vod v povodí řeky Metuje v Kladském pomezí výstavbou kanalizací v okolí měst Chudoby a Náchoda
Project acronym: Optimalizace hospodaření s vodou a zlepšení kvality vod v povodí řeky Metuje v Kladském pomezí výstavbou kanalizací v okolí měst Chudoby a Náchoda

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2014-04-05

Web: http://www.cz-pl.eu/

Project start date: 2010-05-01
Project end date: 2011-10-30
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 506.486,89
European Union funding: EUR 430.513,85

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Kudowská organizace Vodovodů a kanalizací
Lead Partner: Kudowská organizace Vodovodů a kanalizací
Address: Fredry, Kudowa Zdrój, Poland
Legal status: n/a

Address: Masarykovo náměstí, Náchod, Czech Republic
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner