Project - Revitalizace hraniční řeky Olše

Description


Description: V pohraniční česko-polské oblasti existují neustále překážky, které zpomalují společensko-ekonomické proměny,omezují využití místního potenciálu a také snižují atraktivitu regionu pro investory a turisty. K jedné ze zmíněných překážek patří neuspokojivý stav životního prostředí a jeho infrastruktury.Na území zahrnutém do projektu "Revitalizace hraniční řeky Olše", obyvatelé a jiné subjekty produkující odpadní vody jsou povinní , v souladu se závaznými předpisy, k jejich shromažďování v bezodtokových nádržích a následně k jejich odvozu do čističek odpadních vod pro jejich další zpracování. Technický stav nádrží vzbuzuje řadu pochybností, nádrže často netěsní, což způsobuje kontaminaci spodních a podzemních vod. Dochází k nekontrolovanému vypouštění odpadních vod přímo do vodních toků. Současná technická infrastruktura (délka sítě, počet a propustnost čističek vod ) není postačující k pokrytí aktuálních potřeb.V roce 2003 byl zpracován "Program revitalizace povodí Olše", k němuž se naše partnerské obce aktivně připojily. Mimo jiné na základě tohoto dokumentu obec Goleszów zahájila investiční akci spojenou s výstavbou kanalizační sítě v osadě Puńców. Dosud bylo zhotoveno 18 554 m kanalizační sítě, ke které bylo připojeno 261 obytných budov. Zbývající k další realizaci část, což je "III. etapa Úkol č.2 spolu s kanalizaci podél ulic Długa a Owocowa" je zahrnutá do toho projektu a jejím výsledkem bude výstavba 5 679 m kanalizační sítě s připojením dalších 65 obytných budov.Obec Vendryně vlastní zpracovaný stavební projekt na realizaci I. a II. etapy výstavby kanalizační sítě. V tomto roce je zahájena vlastní realizace I. etapy při finanční subvenci z Regionálního operačního programu.V rámciprojektu "Revitalizace hraniční řeky Olše" bude zpracována technická dokumentace poslední III. etapy výstavby kanalizační sítě.Planována délka sítě 5000 m s připojením dalších 100 obytných budov.

Thematic InformationProject Summary


Project name (EN): Revitalizace hraniční řeky Olše
Project acronym: Revitalizace hraniční řeky Olše

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2014-04-05

Web: http://www.cz-pl.eu/

Project start date: 2009-08-01
Project end date: 2010-12-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 659.255,00
European Union funding: EUR 560.366,75

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Obec Goleszow
Lead Partner: Obec Goleszow
Address: 1 Maja 5, Goleszów, Poland
Legal status: n/a

Address: Vendryně, Czech Republic
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner