Project - REVITALPARK 2010

Description


Description: Města Č.Těšín a Cieszyn vznikla umělým rozdělením jednoho města v r.1920.Do té doby jedno město s dlouhouletou historií se začalo vyvíjet rozdílně.Negativní důsledky rozdělení v r.1920 způsobily nejen fyzické,legislativní a admin.bariéry,ale především bariéry a předsudky v myšlení obou národů.Obě města od r.1989 spolupracují při pořádání tradiční kulturních a sport.akcích,významná je spolupráce škol,hasičů a jiných spolků.Posun ve skutečné spolupráci,která má v ČR a PR jedinečné podmínky,znamenala především realizace spol.pilotní projektu Zahrada dvou břehů (Interreg IIIA),jehož výstupem je návrh 43 projektů,z toho 20 projektů společných.Projekt Revitalpark 2010 je důkazem pokračování pilotního projektu a snahy o odstranění dosud bohužel existujících bariér a o pochopení rozdíl.jednání dvou etnik.Obsahem projektu je celková revitalizace dvou sousedících parků-Masarykových sadů (CZ) a Zámeckého vrchu (PL) s hist.významnými objekty,která jsou oddechovými zónami v centru obou měst,avšak jejich současný stav není na vyhovující úrovni.Cílem je jejich zatraktivnění pro občany i návštěvníky města prostřednictvím kácení a výsadby dřevin,křovin a květeny,úpravy pěších cest,zavedení jednotného informačního systému (označníky,tabule),malé doprovodné architektury (městský mobiliář).Součástí CZ části projektu je rovněž úprava Nábřeží Avion-zřízení opěrné zdi na levém břehu řeky Olše nutné pro vybudování atraktivní cyklotrasy podél řeky a obnova kulturního dědictví obou měst-multifunkční budovy Avion,která bude sloužit široké škále CZ-PL aktivit,jenž bude vybudována v místě kavárny Avion,zničené Němci v r.1939.PL část projektu zahrnuje dále revitalizaci "Podzámčí" a modernizaci chodníků a výstavbu osvětlení na ul.Zámecké.Významným prvkem projektu je modernizace chodníků a zábradlí hraničního Mostu Družby,který rovněž pomocí moderniz. osvětlení bude atraktivnějším a důstojným pojítkem mezi oběmi parky a částmi města.Realizace projektu je spojena s výročím 1200 let založením města.

Thematic InformationProject Summary


Project name (EN): REVITALPARK 2010
Project acronym: REVITALPARK 2010

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2014-04-05

Web: http://www.cz-pl.eu/

Project start date: 2008-03-01
Project end date: 2010-09-30
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 4.629.761,92
European Union funding: EUR 3.935.297,63

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Město Český Těšín
Lead Partner: Město Český Těšín
Address: náměstí ČSA, Český Těšín, Czech Republic
Legal status: n/a

Address: Rynek 1, Cieszyn, Poland
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner