Project - Spolupráce mezi VŠB-TU Ostrava a Politechnikou Opolskou ve vzdělávání v oblasti automatizace, elektrotechniky a informatiky

Description


Description: Po řadu let již existuje spolupráce pedagogických i vědeckých pracovníků Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) VŠB-Technické university v Ostravě s Fakultou Elektrotechniky, automatiky a informatiky Politechniky Opolskej. Počátek spolupráce probíhal v rámci mezinárodní dohody KONTAKT a následně v rámci programu INTERREG III A a OPPS. Výsledkem této spolupráce byly společné publikace, společné organizování seminářů, konferencí apod. Díky těmto projektům a úzké spolupráci byly možné přednášky v jazyce českém i anglickém na VŠB-TU Ostrava v rámci programu ERASMUS. Tyto společné aktivity těsná spolupráce umožnily přípravu nového projektu. Projekt bude pokračováním spolupráce realizované v minulosti se silným důrazem na vzdělávání studentů. Velmi důležitými prvky projektu budou společně realizované workshopy doktorandů společně v ČR i PL, společně realizované semináře u obou partnerů. Současně budou poskytovány přednášky pro studenty i doktorandy na obou vysokých školách. Stejně důležitým prvkem projektu budou výzkumné stáže a také nové cvičení umožněné dovybavením a zřízením laboratoří pro účely studentů obou stran. Oba partneři budou v laboratořích důsledně využívat ICT. Popisované spektrum aktivit umožní zvýšení kvality vzdělávání současně v oblasti teoretické i praktické.Project Summary


Project name (EN): Spolupráce mezi VŠB-TU Ostrava a Politechnikou Opolskou ve vzdělávání v oblasti automatizace, elektrotechniky a informatiky
Project acronym: Spolupráce mezi VŠB-TU Ostrava a Politechnikou Opolskou ve vzdělávání v oblasti automatizace, elektrotechniky a informatiky

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2014-04-05

Web: http://www.cz-pl.eu/

Project start date: 2010-06-01
Project end date: 2013-12-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 356.000,00
European Union funding: EUR 302.600,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
Lead Partner: VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
Address: 17. listopadu, Ostrava, Czech Republic
Legal status: n/a

Address: ul. Prószkowska , Opole, Poland
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner