Project - Strategie systémové spolupráce veřejných institucí Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství

Description


Description: Základním předpokladem jednotné Evropy je úzká spolupráce států EU a jejich regionů ležících na vnitřních (ale i vnějších) hranicích EU. V současné době je spolupráce mezi partnerskými regiony Moravskoslezského kraje (MSK), Slezského (SV) a Opolského vojvodství (OV) na dobré úrovni, přesto se realizuje spíše nahodile. Z toho důvodu je pociťován nedostatek systematické koncepce a systémové spolupráce mezi jednotlivými subjekty navzájem. Jednoznačně lze deklarovat, že není vyčerpán potenciál, jaký může mít úspěšná přeshraniční spolupráce sousedících regionů (jako např. ve FR-BE pohraničí). Projekt si proto klade za cíl zřídit stálou strukturu, která bude primárně zodpovědná za uskutečňování a přípravu podmínek pro kvalitní a systematickou přeshraniční spolupráci subjektů ze tří partnerských regionů. Cílem projektu je podpora přeshraniční spolupráce (dále jen "CBC") a s tím související rozvoj vztahů orgánů veřejné správy mezi třemi výše zmiňovanými regiony a následného vytvoření Evropského seskupení územní spolupráce. Předmětem projektu je tedy podpořit a institucionalizovat spolupráci formou vytvořeného trojstranného sekretariátu, který bude koordinovat vzájemnou výměnu pracovníků partnerských regionálních úřadů s cílem podpořit přenos informací a zkušeností vedoucích ke společným směrům rozvoje spolupráce a následně k implementaci jejich strategie. K podpoře užší, systematičtější a konkrétnější spolupráce přispěje také zpracovaná společná a jednotná strategie.Project Summary


Project name (EN): Strategie systémové spolupráce veřejných institucí Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství
Project acronym: Strategie systémové spolupráce veřejných institucí Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2014-04-05

Web: http://www.cz-pl.eu/

Project start date: 2010-05-01
Project end date: 2013-04-30
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 346.617,46
European Union funding: EUR 294.624,83

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Moravskoslezský kraj
Lead Partner: Moravskoslezský kraj
Address: 28. října, Ostrava, Czech Republic
Legal status: n/a

Address: Juliusza Ligonia 46, Katowice, Poland
Legal status: n/a
Address: Piastowska 14, Opole, Poland
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner