Project - Spolu pro byznys

Description


Description: Vytvoření jednotného společného trhu je jedním z hlavních cílů Evropské Unie. Základními překážkami k dosaženítohoto cíle v česko-polském pohraničí jsou:- jazykové rozdíly,- neznalost právních předpisů platných v sousedním státě,- neznalost specifik trhu sousedního státu.Projekt řeší výše uvedené problémy. Ve výsledku realizace projektu vzniknou informační nástroje k propagaci principů podnikání v sousední zemi (vysílání na téma podnikání v České republice vysílané v Polsku a internetová strana o hospodářském potenciálu Polska určená pro české firmy). Velice důležitý pro úspěch projektu je také specifický a vzájemně komplementární profil partnerských institucí z jedné strany nejdůležitější subjekt seskupující polské podnikatele v České repubice a z druhé strany největší rádiová stanice fungující na území Opolského vojvodství.Project Summary


Project name (EN): Spolu pro byznys
Project acronym: Spolu pro byznys

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2014-04-05

Web: http://www.cz-pl.eu/

Project start date: 2013-01-01
Project end date: 2014-12-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 296.672,00
European Union funding: EUR 243.427,06

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Polské rádio regionální rozhlasová stanice v Opoli "Radio Opole" a.s.
Lead Partner: Polské rádio regionální rozhlasová stanice v Opoli "Radio Opole" a.s.
Address: ul. Strzelców Bytomskich 8, Opole, Poland
Legal status: n/a

Address: V sazenicích, Bořanovice, Czech Republic
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner