Project - Spolupráce mezi TU Ostrava a Politechnikou Opolskou ve vědě a výchově studentů a doktorandů v oborech elektrotechniky, energetiky a informatiky

Description


Description: Po řadu let (od roku 2000) probíhá spolupráce pedagogických i vědeckých pracovníků Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) VŠB-Technické university v Ostravě s Wydziaem Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (WEAI) Politechniky Opolskej, která je dokumentována společnými aktivitami v rámci projektu KONTAKT a následně v rámci programu INTERREG III A a OPPS. Dosavadní spolupráce byla zaměřena do dvou oblastí: vědeckovýzkumné a pedagogické.Výsledkem této spolupráce byly společné publikace, společné semináře, konferencí, společné studentské aktivity (workshopy, odborné exkurze). Nově připravovaný společný projekt bude zaměřen zejména do oblasti doktorského studia a vychází z Dohody o spolupráci, uzavřené v roce 2011 (kopie je přiložena).Projekt bude pokračováním spolupráce realizované v minulosti se silným důrazem na vzdělávání studentů doktorského studia se zvláštním zaměřením na implementace informačních technologií. Budou realizovány vzájemné studijní pobyty studentů doktorského studia, kde budou využívány nově dovybavené laboratoře i speciální přístroje, získané v rámci projektů EU a dále na základě dohody o spolupráci bude realizováno vzdělávání pracovníků WEAI Politechniki Opolskej v doktorském studu na FEI Technické univerzity Ostrava.Velmi důležitými prvky projektu ve vědecké oblasti budou společně realizované semináře u obou partnerů v ČR i PL a společná organizace mezinárodní konference Forum energetiků GRE2014. V pedagogické oblasti budou realizovány přednášky pro studenty i doktorandy na obou vysokých školách a výměnné exkurze studentů, které byly v minulosti velice úspěšné.Popisované aktivity umožní zvýšení kvality vzdělávání současně v oblasti teoretické i praktické na obou univerzitách a rovněž přispěje i ke vzájemnému lepšímu pochopení i k rozvoji společenských a kulturních vztahů.Project Summary


Project name (EN): Spolupráce mezi TU Ostrava a Politechnikou Opolskou ve vědě a výchově studentů a doktorandů v oborech elektrotechniky, energetiky a informatiky
Project acronym: Spolupráce mezi TU Ostrava a Politechnikou Opolskou ve vědě a výchově studentů a doktorandů v oborech elektrotechniky, energetiky a informatiky

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2014-04-05

Web: http://www.cz-pl.eu/

Project start date: 2013-06-01
Project end date: 2015-06-30
Project status: Closed

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
Lead Partner: VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
Address: 17. listopadu, Ostrava, Czech Republic
Legal status: n/a

Address: Prószkowska 76, Opole, Poland
Legal status: n/a
Address: Prószkowska 76, Opole, Poland
Legal status: n/a
Address: Prószkowska 76, Opole, Poland
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner