Project - Nya modeller för regional mobilisering - jämförelse och lärande i Kvarkenregionen

Description


Description: Syftet med projektet är att stimulera regional utveckling i Kvarkenregionen. Projektet ska kartlägga och analysera de förändringar som sker på regional nivå i Österbotten och Västerbotten. Objekt för undersökningen är mobiliseringen av medborgarnas intresse för samhällsutvecklingen när regionala reformer förändrar regionindelning och regionala uppgifter. På lång sikt är avsikten att skapa ett Kvarkeninstitut för att fortsätta den verksamhet som projektet påbörjar.

Thematic InformationProject Summary


Project name (EN): Nya modeller för regional mobilisering - jämförelse och lärande i Kvarkenregionen
Project acronym: Nya modeller för regional mobilisering - jämförelse och lärande i Kvarkenregionen

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2016-06-30

Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 250.000,00
European Union funding: EUR 150.000,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Umeå universitet
Lead Partner: Umeå universitet
Address: Umeå, Sweden
Legal status: n/a

Address: Rantakatu 2, Vasa, Finland
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner