Project - SimLab East-West

Description


Description: Projektet ska öka kunskapen om vilka effekter förändrade kommunikationsmöjligheter får för det öst-västliga stråket från Atlanthamnarna i Nordland, genom Västerbotten och över Kvarken och till Österbotten och vidare genom Finland och vidare genom Finland till Ryssland, Kina och Östeuropa. Syftet är att samordna befintlig kunskap och att driva kunskapsutvecklingen vidare kring öst-västliga kommunikationer genom analyser och simuleringar som ska ligga till grund för hållbart beslutsfattande. Genom att studera befintliga godsflöden och transittrafik och simulera långväga transitflöden längst det öst-västliga stråket kan effekter av förändrad infrastruktur analyseras. Utifrån detta underlag analyseras vidare hur infrastruktursatsningar kan leda till regional tillväxt, med andra ord hur kapital binds till regionen i form av exempelvis företagsetableringar och befolkningstillväxt.

Thematic InformationProject Summary


Project name (EN): SimLab East-West
Project acronym: SimLab East-West

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2016-06-30

Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 610.022,00
European Union funding: EUR 298.911,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Umeå universitet
Lead Partner: Umeå universitet
Address: Umeå, Sweden
Legal status: n/a

Address: Wolffintie 34, Vasa, Finland
Legal status: n/a
Address: Universitetsaleen 11, Bodø, Norway
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner