Project - Skogens kulturarv i Kvarkenregionen

Description


Description: Syftet är att tillgängliggöra och utveckla nyttjandet av skogars kulturarv för nutidens brukare, invånare och besökare i Kvarkenregionen. Genom samverkan mellan antikvariska och skogliga organisationer i Sverige och Finland ska skogarnas forn- och kulturminnen lyftas fram.Project Summary


Project name (EN): Skogens kulturarv i Kvarkenregionen
Project acronym: Skogens kulturarv i Kvarkenregionen

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2016-05-31

Web: http://www.poctefex.eu/index.php

Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 356.857,00
European Union funding: EUR 214.114,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Västerbottens Museum AB
Lead Partner: Västerbottens Museum AB
Address: Gammlia BOX 6083, Umeå, Sweden
Legal status: n/a

Address: P.O.Box 913, Helsinki, Finland
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner