Project - Inkubátorházak és logisztikai szolgáltatások támogatásával létrehozott vállalkozói központok a HU-SK határmenti régió területén / Podnikateľské centrá s podporou inkubátorových a logistických služieb na prihraničnom území HU-SK

Description


Description: Všeobecným cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia malých a stredných podnikov, podpora ekonomiky a rast životnej úrovne obyvateľov v prihraničnom regióne Košického kraja a župy Komárom-Ostrihom. Špecificky sa projekt zameriava na zvýšenie aktivity a obchodných výsledkov malých a stredných podnikov v dotknutom území, vytvorenie vhodného nástroja pre ich rozvoj, posilnenie vzájomnej súdržnosti medzi cieľovými skupinami, umožnenie spoznania viacerých možností na oboch stranách a v neposlednej miere podporu tak aj možnosť prílivu zahraničných investorov v relatívne zaostalých regiónoch a to vďaka vytvoreniu vhodných priestorov a kvalitných služieb pre lepšie a jednoduchšie podnikanie a efektívnejšie logistické výmeny tovarov v území. Vyššie uvedené ciele budú teda napĺňané prostredníctvom viacerych prostriedkov (aktivít) v projekte, z ktorých ten kľúčový je výstavba inkubátorových domov s logistickým centrom v SR a HU pre podnikateľov z oboch strán hranice, realizácia rôznych spoločných školení a workshopov pre maléo a stredné podniky s cieľom vzdelávania a networkingu (vyhľadávanie podnikateľských príležitostí a kooperačné burzy a podujatia), spoločný marketing SK a HU firiem voči zahraničným podnikom a iným subjektom. Projekt bude zároveň riešiť aj problematiku rómskej menšiny a to prostredníctvom čiastočného zapojenia tejto komunity do projektových aktivít. V prípade vhodných uchádzačov o prácu občianske združenie predpokladá s obsadením 1 pracovného miesta z 10 obsadzovaných miest zástupcom rómskej menšiny.
Achievements: The aims of the project were to increase the activities and business results of SMEs in the affected area and also to support the influx of foreign investors in the relatively underdeveloped regions thanks to suitable premises and quality services of businesses; and a better, easier and more efficient exchange of goods in the logistics area. The main project activities focused on the construction of the Entrepreneurial incubator and logistics centre: GREEN STOCK – NOVOSTAVBA in Buzica and the Entrepreneurial incubator in Sárisáp. Moreover, various joint trainings and workshops for SMEs in networking have been carried out.

Thematic InformationProject Summary


Project name (EN): Inkubátorházak és logisztikai szolgáltatások támogatásával létrehozott vállalkozói központok a HU-SK határmenti régió területén / Podnikateľské centrá s podporou inkubátorových a logistických služieb na prihraničnom území HU-SK
Project acronym: BUSSINES+LOGISTICS

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2014-04-30

Web: http://www.husk-cbc.eu/

Project start date: 2012-10-01
Project end date: 2014-09-30
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 2.572.966,55
European Union funding: EUR 2.098.865,93

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Občianske združenie GREEN WAY (Polgári társulás GREEN WAY)
Lead Partner: Občianske združenie GREEN WAY (Polgári társulás GREEN WAY)
Address: Budulov 167, Moldava nad Bodvou, Slovakia
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner