Project - Az Aggteleki-karszt és a Szlovák karszt világörökség barlangjainak kezelése / Správa jaskýň svetového dedičstva v Aggteleckom a Slovenskom krase

Description


Description: "Környezet- és természetvédelem, elérhetőség" prioritás céljai közül a határ menti természeti értékek védelme, valamint a térség információáramlásának javítása című cél megvalósulásához járul hozzá a projekt. A projekt specifikus céljai: a barlangok közös kezelését szolgáló hidrogeológiai kapcsolatok vizsgálata, a morfológia és élővilág felmérése, a felszíni eredetű szennyezések feltárása és megelőzése, az eddigi egyéni szakmai és tudományos kutatások eredményeinek átadása a partnerek között, illetve közös felhasználása az intézkedések megállapításához. Az eredmények lehetővé teszik a világörökség részét képező összefüggő barlangrendszerek alaposabb megismerését, és ezzel hosszú távú fenntarthatóságát, kezelését. / Projekt prispieva k dosiahnutiu cieľov "Ochrana prihraničných prírodných hodnôt a zlepšenie toku informácií v oblasti" priority "Ochrana životného prostredia a prírody, udržateľnost". Špecifické ciele projektu: Skúmanie hydrogeologických vzťahov, slúžiacich na spoločnú správu jaskýň; skúmanie morfológie a živých tvorov, prieskum znečistení s pôvodom na povrchu a ich prevencia, odovzdanie doteraz získaných výsledkov individuálneho a vedeckého výskumu medzi partneri, resp. ich spoločné využitie pre stanovenie opatrení. Výsledky umožnia lepšie spoznať jaskynné systémy, ktoré sú súčasťou svetového dedičstva, a tým aj ich udržateľnosť a správu.
Achievements: The UNESCO World Heritage Committee listed the Cave of Aggtelek and the Slovak Karst as a Natural World Heritage Site in 1995, on the basis of a joint proposal by Hungary and Slovakia. The partners conducted a research within the project about the special hydro-geological links of the caves to facilitate their joint management. Furthermore, a survey about the caves morphology and the species living in them was performed. Within the project the pollution originating from the surface was identified and a plan how to prevent it in the future was developed.Project Summary


Project name (EN): Az Aggteleki-karszt és a Szlovák karszt világörökség barlangjainak kezelése / Správa jaskýň svetového dedičstva v Aggteleckom a Slovenskom krase
Project acronym: Aggteleki- és Szlovák karszt védelme / Ochrana Aggteleckého a Slovenského krasu

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2014-04-30

Web: http://www.husk-cbc.eu/

Project start date: 2012-12-01
Project end date: 2014-05-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 562.518,00
European Union funding: EUR 478.140,30

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (Riaditeľstvo národného parku Aggtelek)
Lead Partner: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (Riaditeľstvo národného parku Aggtelek)
Address: Tengerszem oldal 1, Jósvafő, Hungary
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner