Project - Komárom-Komárno-Kolárovo kerékpárút és rákötése a meglévő HUSK/0801/2.3.1/0163 kerékpárútra / Cyklotrasa Komárom-Komárno-Kolárovo a jej napojenie na existujúcu cezhraničnú cyklotrasu HUSK/0801/2.3.1/0163

Description


Description: A régió számára a projekt egyedülálló fejlesztési lehetőségeket nyújt.A tervezett kerékpáros útvonalak rákapcsolódnak a EUROVELO 6 Budapest - Bécs nemzetközi kerékpáros útra, miközben afektív hasznosításuk a régió stratégiai helytetéből adódik. Az utóbbi években nagy mértékben megnött a régióba kerékpáron érkező turisták száma, akik föleg Ausztriából, Németországból, Hollandiából és más EU tagországogból érkeznek. Az építési munkák során a terep rendezésével és tisztításával hozzá járulunk a környezet védelméhez is. A kerékpárutak a két Komárom területén elhelyezkedő európai léptékben is egyedülálló erődrendszer mellett vezet majd, így a látogató lehetőséget kapnak e nagyszerü műemlék megismerésére is. Globális célok, a projekt hosszútávú céljai: 1. Hozzájárulni a szlovákiai és magyarországi komáromi régió kerékpáros idegenforgalmának fejlesztéséhez 2. 2012-re a régió kerékpáros idegenforgalmának min. 30%-al való megemelése 3. Megemelni a határmenti térség gazdasági és szociális integrációjának szintjét A projekt specifikus céljai: 1. 17,324 km hosszúságú kerékpáros út megépítése szlovákiai oldalon amely rákapcsolódik a meglévő HUSK/0801/2.3.1/0163 keretében megépült kerékpárútra, 2. 2,200 km hosszúságú kerékpáros út megépítése magyarországi oldalon, 3.Megerősíteni a határmenti térség versenyképességét, főleg a külföldi turisták számára kialakított érdekes attrakciókkal.
Achievements: The area of the towns of Komárno, Komárom and Kolárovo is an important part of economic and social links between the major centres of Vienna and Budapest. Based on this fact it is important to effectively use this resource of the region for the sake of area development and increasing the living standard of the inhabitants. By the construction of a cyclopath with the length of 17.32 km on the Slovak side and 2.2 km on the Hungarian side the competitiveness of the region can be improved especially by increasing the attractions for tourists coming from both countries and from abroad.

Thematic Information


Thematics: Infrastructure  Tourism  


Project Summary


Project name (EN): Komárom-Komárno-Kolárovo kerékpárút és rákötése a meglévő HUSK/0801/2.3.1/0163 kerékpárútra / Cyklotrasa Komárom-Komárno-Kolárovo a jej napojenie na existujúcu cezhraničnú cyklotrasu HUSK/0801/2.3.1/0163
Project acronym: Cyklotrasa Komárom-Komárno-Kolárovo kerékpárút

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2014-04-30

Web: http://www.husk-cbc.eu/

Project start date: 2012-11-01
Project end date: 2014-08-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 2.470.787,08
European Union funding: EUR 2.100.169,01

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným
Lead Partner: Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným
Address: Námestie generála Klapku 1, Komarno, Slovakia
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner