2014 2020 INTERREG V A Sweden Finland Norway (Botnia Atlantica) - Projects list

 • @geing Online
  2014 - 2020 INTERREG V-A Sweden - Finland - Norway (Botnia Atlantica)
 • BBI
  2014 - 2020 INTERREG V-A Sweden - Finland - Norway (Botnia Atlantica)
 • Bitstream II
  2014 - 2020 INTERREG V-A Sweden - Finland - Norway (Botnia Atlantica)
 • BID4E
  2014 - 2020 INTERREG V-A Sweden - Finland - Norway (Botnia Atlantica)
 • Cirkulär Ekonomi
  2014 - 2020 INTERREG V-A Sweden - Finland - Norway (Botnia Atlantica)
 • E12 Atlantica BA3NET
  2014 - 2020 INTERREG V-A Sweden - Finland - Norway (Botnia Atlantica)
 • ECOnnect
  2014 - 2020 INTERREG V-A Sweden - Finland - Norway (Botnia Atlantica)
 • FAMNA
  2014 - 2020 INTERREG V-A Sweden - Finland - Norway (Botnia Atlantica)
 • Food Bait
  2014 - 2020 INTERREG V-A Sweden - Finland - Norway (Botnia Atlantica)
 • Future Cleantech Solutions
  2014 - 2020 INTERREG V-A Sweden - Finland - Norway (Botnia Atlantica)
 • Green Bioraff Solutions
  2014 - 2020 INTERREG V-A Sweden - Finland - Norway (Botnia Atlantica)
 • Infra-Botnia
  2014 - 2020 INTERREG V-A Sweden - Finland - Norway (Botnia Atlantica)
 • Kulturspår i landskapet – en resurs i skolan
  2014 - 2020 INTERREG V-A Sweden - Finland - Norway (Botnia Atlantica)
 • Kvarken Flada
  2014 - 2020 INTERREG V-A Sweden - Finland - Norway (Botnia Atlantica)
 • Lystra - upplysning och upplevelser i världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård
  2014 - 2020 INTERREG V-A Sweden - Finland - Norway (Botnia Atlantica)
 • MABA II
  2014 - 2020 INTERREG V-A Sweden - Finland - Norway (Botnia Atlantica)
 • NoICE
  2014 - 2020 INTERREG V-A Sweden - Finland - Norway (Botnia Atlantica)
 • Nord InC
  2014 - 2020 INTERREG V-A Sweden - Finland - Norway (Botnia Atlantica)
 • Nordic Nature Health Hub
  2014 - 2020 INTERREG V-A Sweden - Finland - Norway (Botnia Atlantica)
 • NP-balans
  2014 - 2020 INTERREG V-A Sweden - Finland - Norway (Botnia Atlantica)
 • Qvarken Game Industry
  2014 - 2020 INTERREG V-A Sweden - Finland - Norway (Botnia Atlantica)
 • Rikare skog
  2014 - 2020 INTERREG V-A Sweden - Finland - Norway (Botnia Atlantica)
 • SOS 1.0
  2014 - 2020 INTERREG V-A Sweden - Finland - Norway (Botnia Atlantica)
 • TanWat
  2014 - 2020 INTERREG V-A Sweden - Finland - Norway (Botnia Atlantica)
 • TransAlgae
  2014 - 2020 INTERREG V-A Sweden - Finland - Norway (Botnia Atlantica)
 • Wet Grain in Package
  2014 - 2020 INTERREG V-A Sweden - Finland - Norway (Botnia Atlantica)
 • Cleantech Kvarken
  2014 - 2020 INTERREG V-A Sweden - Finland - Norway (Botnia Atlantica)