SK Intro

Vitajte v databáze „Keep“, najkomplexnejšom zdroji integrovaných informácií o projektoch a partneroch medzinárodných programov spolupráce v rámci Interreg, Interreg-IPA a ENPI/ENI.
„Keep“ poskytuje údaje pokrývajúce celú Európsku úniu, jej susedské krajiny, ako aj pre krajiny, ktoré sa v budúcnosti stanú jej členmi.
Toto je úvodná strana v jazyku vyhľadávania, ktorý ste použili. Pre prístup k špecifickým sekciám v databáze „Keep“ (v angličtine) kliknite na nižšie uvedené odkazy alebo prejdite priamo na domovskú stránku (v angličtine) ..
 
 

Čo môžete získať používaním databázy „Keep“?

 
„Keep“ vám umožňuje:
 
  • Získať rôzne nápady na projekty vo vami zvolenej oblasti. 
  • Oboznámiť sa s projektmi a investíciami, ktoré boli zrealizované alebo sa práve realizujú vo vašej krajine či regióne , ako aj možnosť zistiť viac o ich úspešnej realizácii a jednotlivých výstupoch. 
  • Hľadať partnerov na spoluprácu, či už v domovskej krajine, v susedných krajinách alebo v krajinách po celom svete. 
  • Kontrolu hlavných štatistických údajov a trendov, získanie informácií o projektoch (počet projektov, počet partnerov v jednom projekte, tematické zameranie projektov, geografické rozloženie, atď.). 
  • Pozrieť sa zo širšej perspektívy akej oblasti sa jednotlivé spolupracujúce programy venujú (klimatické zmeny, migrácia, atď.). 

Prečo je „Keep“ zadarmo?

Prístup do databázy „Keep” je zdarma. Databázu „Keep” vyvinul a ďalej rozvíja program spolupráce Interact, ktorý je súčasťou cieľa Európska úzmená spolupráca/Interreg. Údaje v databáze „Keep“ sú zozbierané zo stoviek prispievajúcich programov, ktoré formujú územnú spoluprácu už od roku 2000.
Webová stránka „Keep”, je v anglickom jazyku. Databáza „Keep” môže obsahovať údaje aj v iných jazykoch, podľa toho, v akej geografickej oblasti sa konkrétny program spolupráce nachádza, avšak anglický jazyk je vo vybraných poliach databázy povinný.
Prajeme vám čo najlepšie využitie databázy „Keep“. V prípade akýchkoľvek otázok, nejasností či vašich návrhov na zlepšenie nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom nasledovného odkazu-. Dovoľujeme si upozorniť, že komunikácia prebieha výhradne v anglickom jazyku a teda na správy napísané v inom jazyku bohužiaľ nebudeme môcť odpovedať.